top of page

Nord-Norge Treffet 2020 og 2021 gjennomførtes ikke, du kunne kjøpe treffvingen for 2020 da merkene var produsert før treffet ble avlyses. Disse merkene er ikke lenger for salg, det var kun i 2020 dette ble ordnet.

NORDNORGETREFFET_HARSTADTREFFET_UKE24.pn

Det 42. Nord-Norge Treffet planlegges i 2022, da er det 16.-19. juni som gjelder.

bottom of page